หน้าหลัก > Mission พันธกิจ
Mission พันธกิจ

Mission พันธกิจ

 

        1. เราจะสร้างสินค้าอย่างมีคุณภาพ

                   2. เราจะปฏิบัติตามขบวนการผลิตอย่างเคร่งคัด

3. เราจะรักษาความสะอาด

            4. เราจะให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ลูกค้า

          5. เราจะสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า