หน้าหลัก > Values ค่านิยมองค์กร
Values ค่านิยมองค์กร

Values ค่านิยมองค์กร

 

PQSSR

 

P = Productivity ตัวผลิตภัณฑ์

    Q = Quality คุณภาพของผลิตภัณฑ์

         S = Safety ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

                   S = Satisfaction ความพอใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

            R = Rule ต้องอยู่ในกฏระเบียบ และกฏหมาย